Jefta

Bijles voor leerlingen van basisscholen in Ede en omgeving

Bijlesbureau Jefta, een helpende hand

Waarom bijles bij Jefta?

Het onderwijs vraagt in deze tijd veel van kinderen op zowel cognitief terrein als op het gebied van taakaanpak en werkhouding. Daarbij komt, dat de klassen vaak groot zijn, waardoor er weinig tijd en mogelijkheid is voor individuele begeleiding.

Om ervoor te zorgen, dat uw kind met plezier naar school gaat, kan bijles net even het extra bieden, dat uw kind verder helpt.

Persoonlijke aandacht

Uw kind krijgt de aandacht die het verdient.

Lees meer

Begeleiding op maat

Mijn werkwijze is aangepast op het individuele kind.

Werkwijze

Gratis intake
 

Lees meer over mijn tarief en de gratis intake.

Tarief

Ruime ervaring
 

Ruim 25 jaar ervaring in het basisonderwijs.

Over mij

De leerling centraal

Voor wie is bijlesbureau Jefta er?

Voor kinderen:

  • die moeite hebben met de leerstof van de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
  • die ondersteuning nodig hebben bij andere vakken
  • die een spreekbeurt of boekbespreking voorbereiden
  • die een werkstuk moeten maken

Voor scholen:

  • handelingsgerichte ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben

Werkwijze en tarief

Werkwijze

Voordat de bijles begint, is er een intakegesprek met u en uw kind. U kunt hiervoor per e-mail een afspraak maken. Dit is vrijblijvend en kosteloos. We maken tijdens dit gesprek kennis met elkaar en bespreken de hulpvraag. Daarna wordt er een plan van aanpak gemaakt, dat met u besproken wordt. Daarin staat ook, wanneer de lessen plaatsvinden. De sterke kanten van uw kind worden daarin vermeld, zodat we die kunnen benutten tijdens de lessen.

Tarief

Per les van 60 minuten: 15 euro.

De bijlessen worden individueel aangeboden en duren een uur.

De lessen worden bij mij thuis gegeven. Ik ben voor dit werk beschikbaar op dinsdag en woensdag.

Over mij & contact

Wie ben ik?

Clara van CampenMijn naam is Clara van Campen-Slappendel (geb. 1950). Ongeveer 25 jaar ben ik in het basisonderwijs werkzaam geweest en ben in juli 2015 gestopt met lesgeven. Mijn ervaring heb ik in de groepen 3 t/m 8 opgebouwd. Ook heb ik een aantal jaren in de kleutergroepen gewerkt. In deze periode constateerde ik, dat er elk jaar een aantal kinderen problemen kreeg met de leerstof. Vaak was er te weinig tijd om ze tijdens de schooluren te helpen. Die hulp wil ik nu graag bieden, zodat ze met plezier naar school blijven gaan.

Mijn opleiding volgde ik op De Driestar in Gouda en heb ik in 1971 afgerond.

In 2001 behaalde ik het diploma Remedial Teacher aan het Seminarium voor Orthopedagogiek te Utrecht.

Daarnaast heb ik een aantal cursussen gevolgd om mijn expertise in diverse vakgebieden te vergroten.

Informatie en aanmelden

Clara van Campen-Slappendel
Alexander Verhuellstraat 2b,
6717 JB Ede
E-mail: juf@bijlesbureaujefta.nl

Op het formulier kunt u een (aan)vraag of opmerking kwijt. Wanneer het ons duidelijk is dat u respons verwacht, komen we daar graag binnen twee werkdagen op terug.
We stellen uw reactie op prijs!

Aanhef:
Voorletter(s): (vereist)
Achternaam: (vereist)
E-mailadres: (vereist)
Uw bericht: